Sunday, October 31, 2010

చీకటి చిందులు

 చీకటికి ఆధారం ఏమిటి  ? అసలు చీకటి అంటే ? ఎందుకు మన వాళ్ళు అజ్ఞానాన్ని చీకటితో పోలుస్తారు ?
ఇలాంటి చాలా ప్రశ్నలు మనస్సుని మదిస్తుంటే ....
నాకు అనిపించిన , నా మదికి కనిపించిన జవాబు , చీకటి అనేది అసలు లేనేలేదు .మనం దేనిని చీకటి అంటున్నామో అది కేవలం వెలుగు లేని స్థితి మాత్రమే . చీకటిని పారద్రోలాలంటే , యుద్ధం  చెయ్యాల్సింది చీకటితో కాదు , వెలుగుతో ..
                                                              .. చీకటి చిందులు
నేలంతా పరచుకున్న నల్ల పిల్లి పిల్లలు ,
నింగి నుండి చొరబడే నిశాసతీ  చూపులు..

సంధ్యా సుందరి మెలకువలో ఎల్లలకే సెలవులు.
హద్దులున్న  చోటల్లా కల్లబొల్లి ఛాయలు.

మసలుతున్న మానవులం మేసలలేని వేళలు.
అలసిన ఆ భానుమూర్తి తీసుకునే సెలవులు .

ప్రాణికోటి స్పందనకే మసి పూసిన నీడలు
కనులున్నా చుదలేనే చీకటమ్మ లీలలు .

జాబిలమ్మ కుంచె పట్టి నల్ల గుడ్డపై గీసే గీతలు
తెల్లటి వెన్నెల కిరణాల్లో అవనిన అలముకొనే కాంతులు

వెలుగులేని నీడలో జరుగుతున్న వింతలు
నిశీధిలో నినదించే నమ్మలేని నిజాలు .

కన్నుల్లో కాగడాలు సాగించే నడకలు ,
అన్వేషణ ఆపలేని ధైర్యం గల మనుషులు .

చల్లగాలి వింజామరలో సేదతీరు జీవులు
ఫాను గాలి పడకలో బాధతీర్చు నిద్రలు .

ఉదయం రవికిరణంతో కాల చక్రం మొదలు
రాతిరి చంద్రుని వెన్నెలలో అవనికెన్ని హొయలు..?

కాంతి రేఖ

"నా" తరవాత నాకు నా తెలుగు భాషంటే చాలా పిచ్చండి బాబు , ఎంత బాగుంటుందో కదా...మా అమ్మ సాక్షిగా నాకు అబ్బిన ఏ కొద్ది పాటి జ్ఞానంతోనే నేను ఇంత ఆనందంగా ఉంటె , ఇంకా కావ్యాలు రాసిన మహామహుల భావాలూ ఎలా ఉన్నవో కదా...హా హా హా హా హా...
 నాకు సూర్యుడు అంటే చాలా చాల ఇష్టం ,ఆయన లేని చీకటి అన్నా కూడా అంటే ఇష్టం , ఎందుకంటే ఆయన లేని లోటుని ప్రపంచానికి తెలియ చేస్తుంది కాబట్టి , ఒక రోజు పొద్దున్నే భూమికి ఊపిరులూదుతున్న మా బాస్ ని చూసి మది పులకరించి తనకు తానుగా పెల్లుబికిన భావ వాహిని..


                                                                             ఆవేళ

పచ్చ గడ్డిపై పరచుకున్న మంచు ముత్యాల కన్యలు ,
అప్పుడప్పుడే విచ్చుతున్న రవి వెచ్చని కౌగిట కరిగే వేళ..

నిశీధి ఇంట్లో నిదరోయిన నిప్పులు ,
ఉషోదయంతో ఉర్వికి ఊపిరులూదే వేళ..

వెండి వెన్నెల పండించిన జాబిలి,
సెలవంటూ పడమట దాగే వేళ ..

తూరుపు కన్యక నిద్దుర వదిలి ,
సింధూరం నుదుటిన దిద్దే వేళ..

స్వప్నంలో సృష్టించిన కొత్త కొత్త లోకాలు ,
కలలేనని కనులకు తెలివోచ్చే వేళ.

చలి గాలికి బిగిసిన ఆకుల జంటలు ,
వొళ్ళు విరుచుకుని అరిచే వేళ.

సూదంటి కిరణాలు చుర్రుమంటుంటే ,
పగడాల దీవిగా పుడమి పులకించే వేళ.

మసకలోకి దూరి , మగతలోకి జారి ,
స్వగతమంత మరచి , సంగతులు విరమించి ,
సద్దుమణిగిన జాతి నిద్ధరొదిలేలా ,  విశ్రమించిన వారి ఉనుకు కదిలేలా 

ఆ సూర్య భగవాను  సప్త హయములు కదిలి 
శాంత ప్రకోపాన జగతినంతా తిరిగి 
నింగికి , నేలకు మధ్యన వంతెన కట్టే వేళ 
భూబంతికి ఒక వైపంతా హారతులిచ్చే వేళ.

ఆ వేళలో 

పక్షులు కిలకిలా రావాల అక్షింతలు చల్లాయి .
సడలించిన తలుపుల సాక్షిగా గుడిగంటలు మ్రోగాయి .
ఉత్త  రోజులా ఉన్నా, ఒక కొత్త జగతికి నాంది ఇది 
హత్తుకునే మనసుంటే , ప్రతి ఉదయం ఆనంద నిధి..
 
  

Sunday, October 3, 2010

Does god exist..?This man in the wheel chair who has been suffering from a motor neuron decease , who diagnosed to death by the doctors when he was 18 years old ,who cant speak , walk an inch from the chair , who talks with the help of an interactive voice simulation system which works by taking the air flow up to his throat as a measure and simulates his voice ,who is regarded as the brilliant brain after Einstein , who cant shake his hands is here to shake our beliefs....this is none other than Stephen Hawkings..

This is what i felt after reading Stephen hawking's breathe taking book " a brief history of time "

No, actually He does not. Neither does She. Neither does any religion push the existence of an individual as God. Buddha denied the existence of God except as the idea of ‘nothingness’. Christ was the Son (and therefore born of) God that is Eternal and the Light. The Prophet Mohammad was the Prophet through whom God the Almighty and Omnipresent spoke. The fundamentals of Hinduism are based on the idea’s of an eternity that encompasses all existence as described by Krishna (or at least revealed to) Arjun in the Bhagvad Geeta. Each religion has attempted to expand the concept of God to include ideas of universal eternal love and compassion.

I sometimes feel people keep raising these issues to sell their books or to get on to TV shows.

Of course science will go continue to expand the frontiers of knowledge in the logical understanding of our Universe. And wise philosophers and spiritualists will continue to co opt that part of science that somehow corresponds with concepts of centuries old spiritualists. Such as quantum physics. But while science can give us many theories to describe love, can it give us the experience of love ? And are experience and analysis the same thing ? No they are not.

There in lies the difference. We live in an infinite universe that we must describe and measure in finite terms for it to be ’scientific’. The ideas of infinity can only come as mathematical possibilities with a ‘constant’ always needed to complete the infinite equation. More often than not that ‘constant’ is the assumption of ‘non linearity of time’ . Which will be proven no doubt, but to a human ego existing and addicted to the idea of linearity of time, ‘eternity’ is essentially incomprehensible other than in moments of expansive emotions of ‘faith’ and ‘love’.

The spiritualists describe the Universe as infinite probabilities. Infinite potential. It exists as you imagine it does. In fact it exists and does not exist at the same moment.

So does God also exist and not exist at the same time ? Is there a ‘being’ that is pulling all the strings of the Universe according to huge design ? Yes, if the design is infinite. And encompasses all possibilities that gives infinite choice. The idea being not someone or somebody that controls the Universe , but a Universe that is consistently creating and destroying itself.

Can there be a scientific equation that ‘explains’ the Universe ? Yes, if you could find an equation that is consistently evolving and destroying itself, refusing to be a static defined representation of our infinite existence.